Disclaimer

Disclaimer voor “brandweernieuwerbrug.nl”

Dit betreft de disclaimer van de website met de domeinnaam “brandweernieuwerbrug.nl” zoals deze eigendom is en beheerd wordt door de Stichting Brandweer Nieuwerbrug. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Brandweer Nieuwerbrug

Hoewel op deze website bepaalde informatie en links voorkomen die zo mogelijk (in)direct verband houden met de actieve brandweerkazerne van de Brandweer Nieuwerbrug, als onderdeel van de Brandweer Hollands Midden, benadrukken wij dat dit geen officiële website is van de Brandweer Nieuwerbrug c.q. onderdeel is van de Brandweer Hollands Midden.

De website is als basis bedoeld voor de Stichting Brandweer Nieuwerbrug inzake de restauratie, beheer en het eventueel tentoonstellen van het historische (brandweer) materiaal.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Brandweer Nieuwerbrug is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Brandweer Nieuwerbrug.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Stichting Brandweer Nieuwerbrug streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Stichting Brandweer Nieuwerbrug aanvaardt gaan aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Stichting Brandweer Nieuwerbrug behoudt zich het recht voor deze disclaimer te kunnen wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Op onze website vindt u de meest recente versie van de disclaimer.

Deze disclaimer is opgemaakt d.d. 2 oktober 2018 en betreft de laatste, meest recente versie.